Decretum Novensilibus sacerdotibus facultas tribuitur impertiendi benedictionem Papalem

 

 

 

 

Ss.mus D. N. Paulus Div. Prov. Pp. VI, preces Sibi oblatas in favorem novensilium sacerdotum libenti animo excipiens, ut paternam Suam sollicitudinem erga ipsos ostenderet, benigne statuere dignatus est ut quilibet novensilis sacerdos, cum primum Missam quadam sollemnitate celebraverit, impertiri valeat, unica vice, adhibita formula quae in Rituali Romano invenitur, ac extra Urbem, Benedictionem Papalem cum adnexa plenaria Indulgentia, acquirenda a christifidelibus, qui, sacramentali paenitentia expiati et sacra Communione refecti, eidem Missae sacrificio pia mente adstiterint, praefatam Benedictionem devote acceperint et ad Summi Pontificis mentem preces fuderint.

Praesenti in perpetuum valituro, ab hac ipsa die et absque ulla Apostolicarum Litterarum in forma brevi expeditione.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae, e S. Paenitentiaria Apostolica, die 5 Novembris 1964.

F. Card. Cento, Paenitentiarius Maior

L. + S.

L. Sessolo, Regens

 

Cfr. S.S. PAOLO VI, Breve Sanctissimus Dominus, in AAS 14 (1964), 953.

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Si raccomanda la consultazione dei testi originali presso il sito della Santa Sede. È inoltre possibile richiedere i documenti presso il sito della Libreria Editrice Vaticana.